Noen få minutters test med nytt modem (det tredje i løpet av mindre enn et år) gir en helt annen opplevelse av ADSL…