Kategori

Internett aksess & bruk

Gamle blogginnlegg, Internett aksess & bruk

En trådløs uke

British Telecom ønsker at flere skal bli kjent med trådløst nett og vil derfor i månedsskiftet januar-februar arrangere en “Trådløs uke”, en hel uke der hvem som helst får bruke deres WiFi Hotspots for å surfe på nettet. På denne…

Les mer...
Gamle blogginnlegg, Internett aksess & bruk

Gammelt nytt

Gammelt nytt, men slik går det når Microsoft lager programvare. De sikkerhetshullene i Explorer som BBC forteller om er veldokumenterte. Så veldokumenterte at de som vil bryte seg inn hos andre via web-en lett finner all nødvendig informasjon på nettet….

Les mer...
Gamle blogginnlegg, Internett aksess & bruk

Ugler i mosen?

Språk kan være vanskelig nok. Også for de som lever av å lage teksting for filmer og sånt. To av de sterkeste oversettelsene jeg har overlevd når jeg har sittet foran TV-kassen er disse: Scene fra såkalt spenningsfilm, vist NRK…

Les mer...