Ifølge Aftenposten har et israelsk firma laget en prototyp på en prosessor basert på bruk av lasere og optiske fibre i stedet for dagens elektronikk med silisiumsbrikker. Kanskje er dette morgendagens teknologi?