En reise i tid

av thore
0 kommentar

Computerworlds Ryan Faas er i fistel over Time Machine som kommer som integrert del av Leopard (OS X 10.5) en gang i løpet av våren 2007. Og slett ikke uten grunn. Aldri har sikkerhetskopiering vært lettere utfra det vi så langt har sett av beskrivelser og screenshots.

Annonser

You may also like