PW Marketing i California er i følge NRK dømt til å betale 14 millioner i bot for å ha sendt ut søppel-post der de reklamerer for sine tjenester: utsending av søppel-post og slag av adresselister. Vi kan jo bare håpe at dommen blir stående og at den virker litt avskrekkende. For selv om det i dette tilfellet var hovedsaklig brukere i California som ble rammet så er det svært mange aktører i søppel-post bransjen som jobber på det interansjonale markedet.