Kategori

Internett aksess & bruk

Gamle blogginnlegg, Internett aksess & bruk, Teknologi

3.0 pt. 1

Tim O’Reilly visste nok at det ville være lukrativet for forlaget hans når han “lanserte” begrepet Web 2.0 for noen år siden (han var vel ikke den første, men den som klarest så inntjeningspotensialet: revitalisering av web-bøker). Fortsatt kjører de…

Les mer...