Hva er vi best til her på berget? Vi kan jo trøste oss med grafikken fra information is beautiful som hevder at vi er best på å drikke kaffe. Mon tro om det fortsatt gjelder når en stadig større andel av kaffedrikkingen er drikking av melk? (Og noen lurer på hvorfor de legger på seg av noen få kopper ‘latte’ daglig.)

Før web’en ble en allemannsaktivitet brukte jeg deler av tiden min til å gå gjennom tall og statistikker for datatrafikk. Vi hadde faktisk analyser av slikt før http-protokollen og slikt var i bruk. Etter web’en så dagens lys var slike statistikker og analyser lettere tilgjengelig. Men man måtte sammenholde tall fra flere ulike kilder for å kunne få noenlunde riktige og sammenlignbare tall. Resultatet var som oftest nedslående på flere felt. Når det gjaldt trafikk ut av landet ble vi hele 90-tallet stadig vekk slått av både Sverige og Finland. Men kanskje var det likevel ikke så leit om de slo oss på det området. For Finland var tidlig ute med «gratis» distribusjon av bl.a. programvare. Og svenskene var tidlig med «gratis» distribusjon av både det rosa slaget og multimedia (les: musikk).

På ett område lå vi tidlig veldig godt an: antallet internettbrukere i forhold til folketallet. Og distribusjonen utover det ganske land var ikke så aller verst. Dårligst var lenge utbredelsen på det jeg etterhvert kalte «det mørke fastland» (Hedmark og Oppland). Men så begynte verdenen å røre skikkelig på seg i 1996.

Deler av bransjen så for seg at MSN skulle vinne over internett, men i mai 1995 innså selv Bill Gates at internett var bølgen også de måtte kaste seg på.

TNS er en av aktørene som samler inn og presenterer norske tall ang. bruk av internett. Deres siste årsrapport («Årsrapport internettbruk 2014» (pdf)) viser blant annet at mens det kun var 24% av befolkningen fra 12 år og oppover som hadde tilgang til internett i 1996 så hadde hele 96% tilgang i år 2014. Veksten var kraftigst frem til årene 2000-2001 da man nådde halvparten av befolkningen.

Men selv etter at den årlige veksten i tilgang/bruk har flatet ut så har man på mange måter fortsatt en eksplosjon. Se bare på Arielle Sumits (Cisco) presentasjon av historikk og fremtid i trafikk på internett. I perioden 2000 til 2014 har:

  • verdens befolkning vokst med 18%
  • verdens elektrisitetsforbruk vokst med 54%
  • gjennomsnittlig datakraft pr. CPU vokst med 433%
  • antall mobilbrukere globalt vokst med 477%
  • antall internettbrukere globalt vokst med 826%
  • internett-trafikk pr. bruker vokst med 5.990%, og
  • internett-trafikk totalt vokst med anseelige 56.277%

Med «Data Never Sleeps» (DOMO) fra Josh James & co. får vi et bilde på trafikktall for noen av de virkelig store tilbyderne.

Den på verdensbasis kanskje mest komplette og etterrettelige sammenstillingen av tall rundt utbredelse og bruk av internett utarbeides av Akamai. Der kan man hvert kvartal hente ned de seneste tallene. Og endelig kan vi slå fast at vi her på berget er foran både Sverige og Finland mht. gjennomsnittlig båndbredde. Dessverre er vi slått av Sør-Korea!