Om en måneds tid er det jul. Eller deromkring. Og enkelte har vel påbegynt juleforberedelsene.

For noen er det ene elementet i slike forberedelser julebakst. I dag er det nesten for lett. Maskiner og kjøkkenutstyr bistår i store deler av prosessen. Og ovnen får man igang ved hjelp av noen knapper og brytere.

Slik har det ikke alltid vært. I bind II av Bygdebok for Ofoten fant jeg for noen år siden følgende historie:

Bakerovnen kom heller sent til Ofoten, og da ble den for det meste plassert i ildhuset. Og de som ikke var i stand til å skaffe seg bakerovn fikk gjerne bakt litt ekstra brød hos naboen som hadde en slik:
Tidlig lillejulaftens morgen i 1865 drog Mens Jansen Hestnes og hans kone Ane Pernille Jochumsdatter over Børsvatnet på isen til Bruksåsen hvor Ane Pernilles far Jochum Hansen bodde. De skulle bake brød til jul i hans bakerovn, både grovbrød og hvetebrød. Stua på Hestnes hadde bare et rom med gruve. Slik hadde det vært hvert eneste år siden Mens og Ane Pernille slo seg ned i Hestnesset som rydningsfolk i 1849.
Sekken var full av brød, da de tok fatt på hjemveien over vatnet. Mørkt var det også. Nesten hjemme gikk de ut i en råk, og begge druknet. Her fant eldstegutten Mens Andreas kjelken med brødene da han tidlig julaftens morgen tok skøytene fatt for å se etter foreldrene.
Bud ble sendt til naboene, og der ble soknet. Både Mens og Ane Pernille ble funnet. Barna – seks i tallet – ble bortsatt på gårdene rundt om i fjorden. Bare Mens ble igjen på Hestnes.

Man kan trygt si det ble en merkelig jul for folk ved Børsvatnet det året. Seks barn ble foreldreløse og fem av dem satt bort og spredt rundt i bygda. Man kan vel trygt si at det var en jul ingen av disse glemte.

Historien var så spesiell at jeg noterte den ned. For samtidig som jeg bladde i denne bygdeboken så var jeg på en rundreise i folketellinger og kirkebøker på jakt etter data til å fylle ut et slektstre. Men la oss først ta en liten titt på hvor i landet dette er.

Børsvatnet ligger i det som idag er Ballangen kommune. Kirkestedet for denne delen av Ofoten var i de dager i det som nå er Evenes kommune. Fremkomstmiddelet var jo som oftest båt og trafikken frem og tilbake over fjorden var en naturlig del av hverdagen. Denne historien fant altså sted i 1865. Ofotfjorden var en god fiskefjord og kombinert med jordbruk fant mange sitt levebrød her. På begynnelsen av 1900-tallet ble det svoveldrift i Bjørkåsen gruver.

Google Maps har ingen angivelse av selve Bruksåsen, men det må jo være på/nær Bruksåsmoen. Hestnes er derimot registrert. I moderne kart på nett er jo ikke robåt eller kjelketur over islagt vann tatt med, men dette kartet gir jo et lite inntrykk av avstand.

  

Ekteparet som omkom var hhv. 40 og 38 år gamle. Her et utdrag av kirkeboka for Ofoten:

Utdrag fra kirkebok for Ofoten. Dødsfall Mens Jansen og Anne Jochumsdatter 23. desember 1865

Et av barna som ble foreldreløs og satt bort denne julaftenen i 1865 var 10 år gamle Joakim Johan Mensen. Han er tippoldefar til mine barn. Og ekteparet som omkom på Børsvatnet på vei hjem med julebaksten er altså deres tipp-tippoldeforeldre.

Fra denne lille historien kan man dra følgende lille lærdom: i tillegg til å bla og lete i folketellinger og kirkebøker i Digitalarkivet så kan man være heldig å finne tilleggsopplysninger i gode bygdebøker. De aller fleste av disse kan du fjernlåne via ditt nærmeste bibliotek.