Historier fra et (ut)levd liv

Det var julekveld i stuen…

Undertegnede har ved ulike anledninger kommet i skade for å begå litt tekst. Selvfølgelig kan det avskrives som rene arbeidsuhell. Selv velger jeg å kalle noe av dette for stuntpoesi. Selv om det ikke er så poetisk. En gang tidlig…

Continue reading