Gamle blogginnlegg, Internett aksess & bruk, Teknologi

Kundeservice i Ytre Mongolia (Telenor)

Jeg har tidligere gjengitt noen lidelseshistorier og gjentagelser på slike i forbindelse med mitt kundeforhold hos Telenor. På en måte kan disse settes i sammenheng med hjertesukk angående en forskers betraktning om brukerbehov som viktig for morgendagen og profilerte Telenor-direktørers…

Continue reading