Internett aksess & bruk, Nettsted, Teknologi, Webtjenester

Når skyene revner – to enkle fortellinger om CDN

Nok en gang skal jeg ta for meg litt om hvordan det som i utgangspunktet er gode idéer kan ende opp som mindre gode idéer. Denne gang gjelder det skytjenester. Men først bare noen enkle beskrivelser av skyprinsippene slik at…

Continue reading