Historier fra et (ut)levd liv, Observasjoner

Raskt ekspedert

En slik historie som den Øystein Sunde fortalte i 1970 har jeg aldri opplevd. Men sannelig kan det være morsomme køsituasjoner også i dag. Øystein Sundes tekst handler jo om butikker slik de var før ordet selvbetjening også skyllet inn…

Continue reading