Internett aksess & bruk, Teknologi, Webtjenester

Fildelingstjenester som kanal for kidnapping

Denne lille skrivelsen kan gjerne tolkes som en frittstående oppfølger til Klikk mindre – lev sunnere. For til syvende og sist så er det den enkelte bruker som klikker én gang for mye (eller mer) som havner i fella. De…

Les mer...