Internett aksess & bruk, Teknologi, Webtjenester

Om hacking og viktigheten av å holde selv den enkleste PC ren(est mulig)

Ferietid er som oftest den tida da hackerne er mest ivrige. Det er flere grunner til det. Ikke bare at hackerne kanskje har flere av dagens timer tilgjengelig for «lek og moro» mens deres foresatte tror de er «så flinke…

Les mer...