Archive for the ‘Internet’

Flere svake prestasjoner05.07.07

Jeg hadde tenkt å kommentere Aftenpostens oppslag “Ser gull i nytt nett” samme dag som det stod på trykk. Blog-innlegget var omtrent ferdig. Men jeg var ikke fornøyd og lot heller saken ligge. Men etter å ha skrevet saken om venstrehåndsarbeid fra enkelte journalisters hold var det en ting som slo meg: det var vel aldri samme journalist som ravet rundt i omtale av Web 2.0?

Men det var selvfølgelig samme skribent. Aftenposten kan vel neppe ha funnet to slike gullkandidater?

Artikkelen er “en højdare” i misforståelser og rare oppgulp av begreper revet ut av enhver sammenheng. Artikkelen sikrer lattermusklene jobb og gjør dagen lystigere.

Og det blir bare bedre og bedre når hun avslutter “omtalen” av Web 2.0 med glasskulejournalistikk for Web 3.0:

“Og i USA har man forlengst begynt å snakke om Web 3.0.”
Oooooh. Tenk så smarte de er i USA. Der er man kommet langt! :-)

“Det vil ifølge nettleksikonet Wikipedia bety at man forvandler nettet til en database…”
Her er hun lurt i oversettelsen av ordet “transform”. Glansnummer.

“…og er et skritt nærmere tanken om å gjør innholdet på tilgjengelig også via andre kanaler enn nettlesere.”
Uttrykket “a move towards” blir til “et skritt nærmere”. Og: hunder gjør. Andre gjør også. Men “å gjør innholdet” kan sendes til Per Egil Hegge i Aftenposten.

“Kunstig intelligens og tredimensjonalt samhandling…”
Det er flott at hun holder orden på bøyning av det “dimensjonale” og at hun ikke stiller spørsmål ved hva dette er. Kanskje hun kunne forklare hva hun tror det innebærer?

“…og samarbeid nevenes som andre elementer i Web 3.0.”
Fingrenes kamp og nevenes samarbeid over tastaturet? Kanskje jeg skulle låne ut en gammel artikkel om samarbeid (side 373-385 i den angitte boka). Jeg kan også hjelpe til med tolkning av det kunstige om ikke det ikke-kunstige intellektet strekker til.

Posted in Internet, Observations, Technologywith No Comments →

Telefonsalg (Eniro igjen)05.07.07

Eniro gir seg slett ikke. De prøver på nytt og på nytt selv om de får nei.

Jeg forsøker så godt jeg kan å ringe tilbake til de som ikke når meg når jeg enten finner en beskjed på svareren eller telefonnummer i listen med “tapte anrop”. Men av og til sjekker jeg hvem som eier nr. dersom jeg ikke kjenner det igjen. Når det er telefonselgerne som ringer så funker det dårlig å sjekke telefonnr. via f.eks. Telefonkatalogen. For der er selvfølgelig ikke telefonnr. til selgerne registrert. For morsomhets skyld Googlet jeg derfor et nr. fra tapslisten. Og hvor ledet det meg hen? Jo, til telefonterror.no. Og et oppslag på tlf.nr. hos dem ga meg Eniro som svar. Javel. Derfor ingen beskjed. Interessant.

Posted in Internet, Observationswith No Comments →

3.0 pt. 104.16.07

Tim O’Reilly visste nok at det ville være lukrativet for forlaget hans når han “lanserte” begrepet Web 2.0 for noen år siden (han var vel ikke den første, men den som klarest så inntjeningspotensialet: revitalisering av web-bøker). Fortsatt kjører de inntekstbringende Web 2.0 summits og Web 2.0 expos. At de betalende deltagerne av og til er så selvopptatte at de ikke gidder lytte til storheter som Lou Reed er en sak for seg. Noe helt annet kanskje det at de vel burde kutte repetisjonene og se mer fremover?

Eller kanskje ikke? Nylig hadde Aftenposten en sak under den tåpelige tittelen Ser gull i nytt nett. Hallo! Det er ikke noe nytt – selv om det er nytt for noen. Når noen overivrige konsulenter begynte å snakke stort om IKT som noe annet og mer enn IT så var det ikke begrunnet i noe mer enn at de her så et inntjeningspotensiale i mer tåkeprat. At Aftenposten løper tåkepraternes ærend for å hjelpe dem med salget av nye konsulenttjenester er trist. Når selv teknologijournalister ikke klarer å se hva som skjuler seg bak ny-ordene er det ikke mindre vanskelig for den enkelte teknologikjøper eller forbruker.

Misforstå meg rett. Web 2.0 er interessant. Enda mer interessant er Web 3.0 (og, Aftenposten, dette er slett ikke noe man kun snakker om i USA). Men når lykkejegere, konsulenter, coacher og foredragsholdere gjentar mantraet Web 2.0 mot betaling som den ultimate løsningen for sine tilhørere og pressen samtidig hausser dette opp til “dette er fremtiden” så blir dette selvoppfyllende profetier. For hvilken web-kjøper vil nå våge seg med et kundeforhold til noen som ikke er profilerte “Web 2.0-ere”?

Posted in Internetwith No Comments →

Ting som definitivt ville glede04.13.07

Inspirert av Scott Adams sitt blog-innlegg om Ting som ikke burde gjøre (han) glad tenkte jeg å bidra med litt om hva som definitivt ville gjøre meg glad. Ja, enkelte ting ville gjøre meg overstadig lykkelig. De ville hensette meg i en tilstand som må være kraftigere enn det selv den heldigste lottovinner erfarer.

Avgjort størst lykke ville jeg nok føle dersom det plutselig var slik at alle spammere og virusmakere var fjernet fra jordens overflate. De trengte ikke bli fysisk borte. De trengte bare bli forvandlet til normalt tenkende vesener.

Dernest ville jeg selvfølgelig bli ganske så glad dersom Microsofts markedsdominans forsvant sammen med spammerne. For det er jo nettopp Microsofts mangel på kvalitet i det de gjør som reder grunnen for alle spammerne. Når VG i dag skriver om et nytt spam-angrep så er dette gammelt nytt for oss som er i nærheten av drift av servere. Dette angrepet så vi komme tidlig i påskeuken. Og fortsatt strømmer det på. Men så vidt vi har sett utfra våre logger så har ikke en eneste av de tusenvis med angrep nådd våre kunder.

Dernest ville jeg nok føle øyeblikk av lykke dersom alle de tusener der ute som tror de kan lage web bare fordi de kan trykke ned taster i et tastatur fant ut at så ikke var tilfelle. Det er ikke slik at nærhet til MS Word gjør deg til forfatter, det er ikke slik at nærhet til FrontPage eller Dreamweaver gjør deg til webdesigner. Like lite som det er slik at fysisk nærhet til et piano gjør deg til en ny Leif Ove Andsnes.

Posted in Internet, Observations, Technologywith No Comments →

Tilbakeblikk: 100 x .com04.12.07

For oss som er mer enn middels opptatt av historie så er det jo litt morsomt å gå gjennom listen over de 100 første domenenavnene som ble registrert. Ikke bare navnene, men også det faktum at det tok mer enn 2 og et halvt år før man hadde registrert 100 domenenavn.

Første navn på lista, symbolics.com, er for en virksomhet som dessverre ikke er så aktiv lenger. De lagde jo flotte LISP arbeidsstasjoner. Enkelte onde tunger hevdet at LISP var en forkortelse for Long Indefinite Sequence of Parantheses. Men LISP, mer enn Basic, har fortsatt livets rett.

Toeren, bbn.com, lever i beste velgående og er stadig en spennende teknologibedrift. Treeren, think.com, er kjøpt opp av Oracle. Fireren, mcc.com er vel ikke så veldig levende lenger. Men vi kan jo se hvordan deres nettsted så ut i 2004.

På 64.-plass finner vi apple.com. Mens det stadig “innovative” selskapet Microsoft glimrer med sitt fravær på lista.

Posted in Internet, Technologywith No Comments →

Et annerledes nettsted04.12.07

Det blir stadig vanskeligere å lage et nettsted som skiller seg ut fra den store mengden. Det finnes så altfor mange nettsteder der ute, og om man gjør noe man selv mener er en ny vri så er det sikkert noen der ute som har gjort akkurat det samme. Eller noe som ligner.

Men av og til dukker det opp noe annet. Så annerledes at man bare må bla gjennom hele nettstedet. Som f.eks.no-one belongs here more than you. Nettstedet er jo “kun” reklame for en ny bok fra Miranda July (som vel strengt tatt burde gitt ut bøkene sine i juli og ikke i mai), men det er så annerledes at det blir blest om både domenenavnet og måten nettstedet er laget på. Derved når “budskapet” ut til flere enn hva det ellers ville gjort.

Posted in Internetwith No Comments →

Lenger enn langt04.04.07

Har du enda ikke registrert ditt domenenavn? Lurer du fortsatt på hva domenenavnet skal være? For du vil gjerne ha det kort og fyndig og lett å huske?

Andre velger den andre ytterligheten: lengst mulig domenenavn. Domenenavn kan bestå av opptil 63 tegn foran . (dot toppdomene). Og noen synes absolutt det er morsomt å registrere så lange navn som mulig. Og kanskje er det noe spesielt med de som registrerer navn under det nye .eu-domenet. Her ble det nemlig registrert skikkelig lange domenenavn av 6 personer/virksomheter den korte tiden det var mulig å foreta registreringer i dette toppdomenet i fjor. Disse er bl.a.:

Nå er jo ikke disse navnene helt unike. For følgende finnes jo der ute:

Posted in Internetwith No Comments →

Mo-da mo-dem mo-do03.27.07

Noen få minutters test med nytt modem (det tredje i løpet av mindre enn et år) gir en helt annen opplevelse av ADSL…….

Posted in Internet, Technologywith No Comments →

ADSL geekstuff03.26.07

Noe godt kommer det jo ut av problemer med ADSL-kvaliteten som leveres oss av Telenor. Man leser seg opp på materiale man ellers ville la ligge (selv om samme selskap i forrige århundre forsøkte å headhunte meg til det nyetablerte ADSL-teamet).

For hva er det de måler når de er ute hos kunden for å sjekke “kvaliteten” på sambandet. Jo, “Signal to Noise Ratio”. Her er det viktig å ta med seg at denne verdien bør være høyest mulig, jo høyere jo bedre. For den forteller om hvordan signalet “trer fram i forhold til støyen”. Og så sier montørene at Telenors krav er at denne skal være bedre enn 10 dB. Vel, som denne lille artikkelen forteller i enkle ordelag så er vel ikke dette så altfor bra. For, som artikkelforfatteren sier, “….I would worry if my line had a figure of, say, 10dB and normally I would expect 15 dB or better….”. Hos oss ble denne målt til 13 dB ved siste besøk. Dette endret seg ikke etter bytte av splitter. Og “opplevelsen” av dårlig kvalitet på tjenesten er der fortsatt.

Men dette er jo en svært forenklet måling av kvalitet når det kun foretas på denne måten. For bildet er bokstavelig talt mer sammensatt enn som så. En mer grundig gjennomgang av den underliggende teknologien avslører jo svakhetene ved ADSL – uten at artikkelen blir for utilgjengelig for leg-personer. For ADSL2+ som vi har benyttes 512 bæresignaler. Og en måling av “Signal to Noise Ratio” sier ingenting om hvorvidt det er 1, 10, 100 eller samtlige 512 som er “rammet”. Og jo flere bæresignaler som rammes, jo verre. En kunne jo tenkt seg at med disse gjentagelsene på lidelseshistorier vi har opplevd så ville Telenor gått litt dypere inn i materien og sett om de kunne finne årsaken. Vel, dem om det.

Med fare for å bevege meg langt inn i geek-talk kan det være fristende å utdype det ovenstående litt:
ADSL-signal mellom DSLAMen i sentralen og sluttbrukerutstyret er altså en mengde individuelle “toner” (elektromagnetiske signaler). I en perfekt verden vil de fleste av disse tonene kunne benyttes til å frakte data. Men verdenen er jo langt fra perfekt. Det er mange andre signaler både i kabelen og utenfor denne som benytter (deler av) samme frekvensbånd. De sloss altså mot/med de signalbærende tonene våre og gjør det vanskeligere å detektere disse. Det er dette som kalles støy. Forholdet mellom styrken på denne støyen og signalet er den som vi ovenfor så som Signal to Noise Ratio (SNR), og den uttrykkes i dB (desibel). (Husk også at desibel-skalaen er logaritmisk, 3 dB er dobling/halvering, 10 dB er tidobling/tidelen, 20 dB er hundre ganger mer/mindre osv.). For SNR så er det altså slik at med en høyere dB-verdi så kan linjen frakte flere biter data på en enkelt tone.

Hvis alle disse tonene (bæresignalene) kan levere sakene innenfor et akseptabelt nivå feil så vil linjen kunne benyttes for høye båndbredder. Men jo flere bæresignaler som feiler, jo lavere båndbredde (enkelt sagt). Så har det seg sånn at ADSL-utstyret, både DSLAMen i sentralen og modemet hos deg som kunde, vil forhandle seg frem til at de sammen kun skal benytte en av disse tonene for utveksling av data. Tonene de forhandler seg fram til er de som begge parter føler gir minst feil (eller best SNR). Dette kalles populært for trening.

Det har i det minste vært slik at utstyret forhandler seg frem til at de kun skal benytte toner som har minst 6 dB som støymargin. Hva som benyttes i dag er jeg ikke helt sikker på. Utstyret kan forhandle seg frem til synkronisering med lavere sync-rate om det er nødvendig, sjalte ut de tonene som har dårlig SNR eller ved å frakte færre bits i tonene de benytter.

For å levere deg “nett” trenger ikke ADSL alle tonene mellom ditt utstyr og DSLAM. Dette kan beskrives som at dataforbindelsen etter forhandling bare legger beslag på deler av bæresignalene (tonene). Andelen toner den benytter kan vi beskrive som prosentandelen opptatte toner. Men hva skjer når utstyret finner ut at enkelte toner ikke bør brukes på grunn av f.eks. dårlig SNR? Jo, disse tonene inngår også i prosentandelen opptatte toner. Jo verre støy er for flere toner, jo større vil prosentandelen opptatte toner bli. Til slutt kan denne prosentandelen komme opp til 100%. Skjer dette, og droppes flere toner så vil tilgjengelig båndbredde synke. Og til slutt vil ikke utstyret, ditt modem og DSLAMen, synkronisere. Det er her veien inn mot abstinens og null kontakt med omverdenen er på full fart inn over deg.

Under vanlige forhold vil SNR stadig være i endring. Og utstyret vil stadig overvåke dette og kvaliteten på forbindelsen. Ved behov kan både DSLAM og modem be om ny “trening” slik at de finner de beste tonene sammen (bokstavlig talt).

Posted in Internet, Technologywith No Comments →

Si det som det er03.26.07

Bare en liten fortsettelse på forrige innlegg.

Den observante leser vil se at innlegget ble skrevet den 22. mars. Og at jeg da ble gitt “tilbudet” om å ringe dem dagen etterpå for å få bekreftet at modemet var sendt. For selvfølgelig skulle de sende det dagen etterpå.

Men neida. Dagen etterpå kunne de først ikke se om det var gjort noe. Deretter mente de det skulle være sendt. Og deretter at det helt sikkert var sendt. Trodde man. Men noen sporingsinfo. e.l. hadde de ikke. Dette var altså den 23. mars.

Dersom modemet hadde vært sendt den 23. så ville nok Posten fått det fram den 24. Litt avhengig av hvilken pakketype Telenor valgte. Men det var slett ikke noe modem der lørdag den 24.

Den 26. – i dag – kunne man gi meg sporingsnr. Men enda kl. 15.30 i dag ga oppslag i Postens sporingstjeneste kun dette: “09.20, Informasjon om forsendelsen mottattfra avsender”. Her kunne dagens innlegg sluttet med “hva var det vi sa”.

Men så, kl. 19.12 finner noen i “kundeservice” det for godt å ringe meg med følgende beskjed: “Du ønsket informasjon om hvorvidt modemet var sendt. Det ble bestilt den 23. og sendt dagen etterpå”.

Dette er alt for dumt, Telenor. Ikke ring rundt med renspikka bløff på ting som er enkelt å dokumentere. Pakken er registrert inn hos Posten i dag kl. 16.25 og har nådd omlasting i Oslo kl. 19.40. Modemet ble bestilt den 22. og ikke den 23.. Det ble ikke sendt dagen etter slik det ble lovt, og dere kan fortsatt ikke forklare hvorfor bestillingen fra 16. mars ikke lenger er i deres systemer. (Fra feilmottak den 22. mars fikk jeg ubedt antagelsen om at den som jeg snakket med den 16. mars hadde gjort ting på feil måte og at dere nettopp hadde endret rutiner. Snakk om tull).

Når jeg så påviser feilinformasjon blir jeg fortalt at dere fortsatt mener at dere er godt innenfor hva dere lover, dvs. 5 virkedager. Jo, det er dere forsåvidt dersom man holder på datoen 22. mars som bestillingsdato. Men ikke dersom man holder på 16. mars som bestillingsdato.

E-post til ansvarlig denne delen av tjenesten hos Telenor fører bare til følgende svar: “Jeg er på ledersamling I Nordic 22 – 23.mars. Mail besvares først 25 mars”. Den står fortsatt ubesvart 26. mars.

Dagens tips: dersom dere ikke kan si det som sant er – så hold heller kjeft. Det irriterer faktisk kunden mindre. Dagene fra den 16. mars til den 22. mars da jeg ventet på det jeg var lovt den 16. steg selvfølgelig irritasjonen noe etter hvert som tida gikk. Men direkte løgn i dag er langt verre å godta. Det er svært vanskelig å være liten når de store er så små.

Posted in Internet, Technologywith No Comments →

  • the tuscan cat
    I for one believe that Leonardo (da Vinci) was really smart. And I also believe cats are smart creatures. So when I spotted a nice cat sleeping on a scooter carrying "the signature" Leonardo somewhere in beautiful Italy I just had to "shoot".

    For all you non-norwegian readers: older entries are in Norwegian only. Sorry.