Et annerledes verdenskart

Posted in Internet, Observations, Technology on Mar 14, 2007

kart_datamaskinimportDet er så mange forskjellige måter å beskrive verdenen på. Så hvorfor ikke gjøre om beskrivelser til kart? Og kanskje kart som reflekterer ulike “parametre”. På WorldMapper finnes mer enn 300 ulike kart som kan gi oss et bilde på hvor like og ulike vi tross alt er. Kartet vist her gir en beskrivelse av “datamaskinimport” uttrykt som areal for de ulike verdensdeler. Ikke uventet er importen i Afrike f.eks. langt lavere enn hva den er hos oss. Dermed er Afrika forsvinnende lite. Det samme med Sør-Amerika. Men det finnes langt mer spennende kart på WorldMapper. I disse Valla-tider kan det jo være interessant å se på kartet som forteller litt om hvor vanlig det er med kvinnelige sjefer de ulike stedene i verden.

Trackback URI |

Comments are closed.


  • the tuscan cat
    I for one believe that Leonardo (da Vinci) was really smart. And I also believe cats are smart creatures. So when I spotted a nice cat sleeping on a scooter carrying "the signature" Leonardo somewhere in beautiful Italy I just had to "shoot".

    For all you non-norwegian readers: older entries are in Norwegian only. Sorry.