Plakatpuslespill

Posted in Technology on Nov 27, 2006

Med Rasterbator kan hvem som helst bevege seg inn i den rastrerte pop-art-verdenen. Du laster ganske enkelt opp et fritt valgt bilde og som retur får du en pdf der bildet er rastrert og blåst opp til den størrelse du måtte ønske – inntil 20 meter! Pdfen er delt opp i A4-sider som du ganske enkelt skriver ut og setter sammen. Dermed får du en plakat med selvvalgt motiv. Du kan beskrjære bildet etter at det er lastet opp og du kan velge en av tre metoder for rastrering: et sort/hvitt raster, raster i fritt valgt farge eller et fargeraster. Intensiteten i bildet brukes for å bestemme størrelse på punktene i det ferdige rastrerte bildet.

Trackback URI |

Comments are closed.


  • the tuscan cat
    I for one believe that Leonardo (da Vinci) was really smart. And I also believe cats are smart creatures. So when I spotted a nice cat sleeping on a scooter carrying "the signature" Leonardo somewhere in beautiful Italy I just had to "shoot".

    For all you non-norwegian readers: older entries are in Norwegian only. Sorry.