En reise i tid

Posted in Technology on Oct 10, 2006

Computerworlds Ryan Faas er i fistel over Time Machine som kommer som integrert del av Leopard (OS X 10.5) en gang i løpet av våren 2007. Og slett ikke uten grunn. Aldri har sikkerhetskopiering vært lettere utfra det vi så langt har sett av beskrivelser og screenshots.

Trackback URI |

Comments are closed.


  • the tuscan cat
    I for one believe that Leonardo (da Vinci) was really smart. And I also believe cats are smart creatures. So when I spotted a nice cat sleeping on a scooter carrying "the signature" Leonardo somewhere in beautiful Italy I just had to "shoot".

    For all you non-norwegian readers: older entries are in Norwegian only. Sorry.