Vi vet jo de kopierer og stjeler over en lav sko..

Posted in Technology on Aug 12, 2005

Og de gjør det igjen og igjen. Microsoft. Dagbladet har “oppdaget” at mye ved Vista (aka Longhorn) “Neppe (er) noen revolusjon: Microsoft har gått høyt ut i forhåndssnakk om Vista, og ordet revolusjon har hengt løst. Noe slikt er det imidlertid foreløpig vanskelig å øyne, i hvert fall ikke i annet enn Windows-sammenheng. Apple har allerede introdusert mye av det Microsoft nå kommer med, blant annet smarte mapper og økt fokus på søk. Og mange av de visuelle effektene Vista vil få er allerede benyttet langt mer overbevisende av Apple.”

Å levere kopiene årevis etterpå er jo noe patetisk. Likevel klamrer altfor mange brukere seg fast til Microsoft-produktene og lar seg rive med av Microsofts skrytetaler. Det må nesten være vår tids største massesugesjon.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


  • the tuscan cat
    I for one believe that Leonardo (da Vinci) was really smart. And I also believe cats are smart creatures. So when I spotted a nice cat sleeping on a scooter carrying "the signature" Leonardo somewhere in beautiful Italy I just had to "shoot".

    For all you non-norwegian readers: older entries are in Norwegian only. Sorry.